Ogłoszenia

  • Zbiórka dla ofiar sierpniowej trąby powietrznej - nowe przedmioty – artykuły szkolne, odzież – przynosimy do końca września br. 16.08.2008 BALCERZOWICE , SKUTKI WCZORAJSZEGO PRZEJSCIA TRABY POWIETRZNEJ    FOT. MICHAL GROCHOLSKI/ AGENCJA GAZETA
  • Obowiązkowa składka ubezpieczeniowa – płatna do 19 września w sekretariacie szkoły (wariant I – 39,-, wariant II – 43,-).
  • Składka na ksero wynosi 6,- (rocznie).
  • Co miesiąc wpłacamy po 5,- na poczet naszej wiosennej wycieczki.
  • Terminy comiesięcznych konsultacji z wszystkim nauczycielami oraz planowane terminy “wywiadówek”- w dziale INFORMACJE .

Komentarze są wyłączone.